X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل
پنج‌شنبه 23 تیر‌ماه سال 1390

فرق

زیاد دلمو شکوندی...زیاد گریه کردم...زیاد غصه خوردم...زیاد از ناراحتی شبا خوابم نبرده...زیاد خود زنی کردم...زیاد حرف نگفته دارم...زیاد ندیدی...زیاد ندیده گرفتی...زیاد حالم بد بوده...زیاد خوردم کردی...زیاد لهم کردی...زیاد داغونم کردی...روزایه غم انگیز زیادی داشتم... 

اما... 

میدونی؟... 

این دفه رنگش فرق داشت... 

این دفه دردش فرق داشت... 

این دفه گریهام فرق داشت... 

این دفه خورد شدنم فرق داشت... 

این دفه منو دفنم کردی... 

این دفه... 

این دفه... 

تو نمیفهمی همونطور که خدات نمیفهمه همونطور که هیچکی نمیفهمه همونطور که هیچکی نمیخواد بفهمه...